Selected Publications Online

Books

Schmidt A.H.J (1987), Pallas ex Machina, Dissertatie Universiteit Leiden, Koninklijke Vermande BV (Summary) English

H. Franken, J.C. Arnbak, J.M.A. Berkvens, B.K. Brussaard, A.W. Koers, I.Th.M Snellen, A.h.J. Schmidt (1991), Information Technology and the Law, Koninklijke Vermande BV, Lelystad, ISBN 90 6040 987 6/CIP English

Schmidt A.H.J. (2004), Bedreigen computers ons rechtssysteem? (oratie Leiden op 18 mei 2004). Leiden: Universiteit Leiden. Dutch

Schmidt A.H.J., Dolfsma W., Keuvelaar W. (2007) Fighting the War on File Sharing. Den Haag: TMC Asser Press. English

Schmidt A.H.J. & Corvers S.F.M. (2009), Aanbesteding en innovatie. Juridisch handboek functioneel specificeren van aanbestedingen. Den Haag: SDU Uitgevers. Dutch

Schmidt A.H.J. (2010), Met de kennis van nu, en met de rechtswetenschap als bril: enkele gedachten over de cyberpest. Leiden: Universiteit Leiden. Dutch

Articles

Schmidt A.H.J. (1985), Spaghettiwetgeving in wetsontwerp 18 764 (v.v. & v.i.), Delikt en Delinkwent 15, afl.3, p. 181 Dutch

Schmidt A.H.J. (1986), Rechtsinformatica, Computerrecht 1986/1, p. 15 Dutch

Schmidt A.H.J. (1986), Denken over Software (Proceedings bij het ASI-symposium van 10 december 1986 onder de titel: Informatica2000) Dutch

Schmidt A.H.J en H.J. van den Herik (1989), Kennissystemen als instrument voor rechtswetenschappelijk onderzoek, AI toepassingen ’89: Tweede Nederlandse conferentie georganiseerd door de Werkgroep Expertsystemen ASI (KIVI/NGI), Congresgebouw Den Haag, 28-29 november 1989. van den Herik, H. J. (ed.). Amsterdam: Nederlands Genootschap voor Informatica, Stichting Informatica Congressen, Vol. 2, p. 155-165 11 p Dutch

Schmidt, A.H.J. and Herik, H.J. van den (1990). How to validate a legal knowledge-based system. Legal Knowledge Based Systems (eds. D. Kracht, C.N.J. de Vey Mestdagh and J.S. Svensson), pp. 57-68. Koninklijke Vermande BV, Lelystad. ISBN 90 6040 917 5 English

Wildt, J.H. de, Schmidt, A.H.J., Quast, J.A., Herik, H.J. van den, Kralingen, R.W. van, Visser, P.R.S., and Vries, W.S. de (1991). The Evolution of Research Aims. Legal Knowledge Based Systems (eds. C. van Noortwijk, A.H.J. Schmidt, and R.G.F. Winkels) pp. 106-117. Koninklijke Vermande BV, Lelystad. ISBN 90-6040-948-5. NUGI 691 English

Schmidt A.H.J. en H.G. de Koning (1992), Rechtsgemiddelden, NJB 6 augustus 1992 afl.28 p. 691 Dutch

Schmidt A.H.J.and J. van Besouw (1992), AI tools, Politics and Legal Theory, Jurix ’92, p.103 English

Schmidt A.H.J. (1993) Staats- en administratiefrechtelijke implicaties van eDI, Hoofdstuk 9 in: Recht en EDI – Juridische aspecten van elektronisch berichtenverkeer (R.E. van Esch en C. Prins, eds.) Dutch

Schmidt A.H.J., H. Franken (1994), Overheid en persoonsinformatie, Hoofdstuk 2 in: Privacyregulering in theorie en Praktijk (J.M.A. Berkvens en C.Prins eds.) Dutch

Oskamp, E.W. & A.H.J. Schmidt (1995), Maintenance of legal knowledge bases, in: Verso un Systema Esperto Giuridico Integrale, p. 525-535 English

Schmidt A.H.J. (1996), Expert systemen en juridische informatisering, in: 10 jaar IT en Recht: verleden, heden en toekomst, 87 – 95 Dutch

Ingrid van den Berg, Hielke Hijmans en Aemout Schmidt (1997), Regulering van Interent – een inleiding, in: ITeR reeks, 9, 3 – 16 (1997) Dutch

Schmidt A.H.J. (1997) Notities over straftoemeting en een databank, Rapport Universiteit Leiden (Project IvS) Dutch

Oskamp E.W en A.H.J. Schmidt (1998), De opmars van informatietechnologie: Een vergelijkend warenonderzoek van drie strafmaatsystemen, Justitiële Verkenningen jrg. 24, nr. 5, p.39 Dutch

Schmidt A.H.J. & Oskamp E.W. (1998), Over instrumenten die rechters kunnen beïnvloeden, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 6b: 38-42. Dutch

Schmidt A.H.J.(1998), Recht, Informatietechniek en Wetenschap, Hoofdstuk 16 (p. 255-292) in: Schmidt A.H.J., Cliteur P.B., Holtmaat H.M.T. & Heerma van Voss G.J.J. (Red.), Sociale cohesie en het recht. Leiden: Koninklijke Vermande / E.M. Meijers Instituut. Dutch

Schmidt A.H.J. (1999), Computers die de rechter beïnvloeden, in: Congresbundel “Privaatrecht in de 21e eeuw”, Ministerie van Justitie 200 jaar, Ministerie van Justitie, Dutch

Schmidt A.H.J. (1999), EDI: zelfstandig communicerende computers. In: Oskamp A., Lodder A. (Red.) Informatietechnologie voor juristen: handboek voor de jurist in de 21ste eeuw. Deventer: Kluwer. 179-193. Dutch

Schmidt A.H.J. & Wierda G.C.Th. (2000), Communicatierechten in de Grondwet, Rechtsgeleerd Magazijn Themis (9), december 2000. Dutch

Schmidt A.H.J. (2001), “Napsteren mag niet”, Computerrecht. 2001, nr. 1, 24-25 Dutch

Schmidt A.H.J. (2001), Re-engineering independence and control. In: Fabri M., Contini F. (Red.) Justice and technology in Europe: how ICT is changing the judicial business. Den Haag, London, New York: Kluwer Law International. 147-162. English

Schmidt A.H.J. (2001), Books in action. In: Cliteur P.B., Herik H.J., Huls N.J.H., Schmidt A.H.J. (Red.) It ain’t necessarily so, In: Meijers-reeks, nr. 38. Deventer: Kluwer. 419-428. Dutch

Schmidt A.H.J. & Franken H. (2003), Law as code, code as law – general remarks on legal requirements engineering. In: Snijders H.J., Weatherill S. (Red.) E-commerce Law. National and Transnational Topics and Perspectives. In: Meijers-reeks, nr. 54. Den Haag: Kluwer Law International. 117-139. English

Schmidt A.H.J. (2003), Recht om te spelen. Een programma voor rechtswetenschappelijk onderzoek naar regulering van cyberspace., JAVI (3): 87-100. Dutch

Koers A.W en A.H.J. Schmidt (2003), ICT en organisaties van Recht en Openbaar Bestuur. In: Franken H., Schmidt A.H.J. (Red.) ITeR nr. 63, Den Haag: SDU. 227-259 Dutch

Schmidt A.H.J. (2001), ICT en samenwerking bij kantonrechtspraak. In: Cleiren C.P.M., Schoep G.K. (Red.) Rechterlijke samenwerking, In: Meijers-reeks, nr.34. Deventer: Gouda Quint. 171-182. Dutch

Schmidt A.H.J. & Mommers L. (2004), Informatie en communicatie. In: Franken H., Kaspersen H.W.K., Wild A.H. de (Red.) Recht en computer. Deventer: Kluwer. 1-34. Dutch

Schmidt A.H.J. (2005), De cirkel is rond: over instrumenten die helpen bij straftoemeting, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht (2): 43-47. Dutch

Zwenne G.J. & Schmidt A.H.J. (2005), Recht en risico: kanttekeningen bij het voorstel voor een richtlijn over de bewaring van telecommunicatie-verkeersgegevens., Mediaforum 9: 292-302. Dutch

Schmidt A.H.J. (2005), Cohesie, Recht en ICT, in: Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie (red. P.B.. Cliteur en V. van den Eeckhout), BJU, Den Haag 2001 Dutch

Schmidt A.H.J. (2006), Vertrouwen, beveiliging en recht, It monitor 3: 12-13. Dutch

Schmidt A.H.J. (2006), Is dit wel het goede moment om er het bijltje bij neer te gooien?, Mediaforum: 245-245. Dutch

Schmidt A.H.J. (2006), Hoge Raad blunderde in 2005. Rechtsstaat is met uitspraak geen dienst bewezen. NRC Handelsblad 23 mei: 6 en NRC Next 24 mei: 19.Dutch

Schmidt A.H.J. (2005), Wie is er verantwoordelijk voor de informatietechniek?, AdvocatenDossier 17: 37-41. Dutch

Tempelman-Hunen I.M. van, Mommers L., Schmidt A.H.J. & Zwenne G.J. (2007), Risico’s van substitutie; Inventarisatie van risico’s en handreikingen voor reductie van risico’s in geval van substitutie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Leiden: eLaw@Leiden. Dutch

Schmidt A.H.J. (2007), 8/5, de dag van de Protect America Act, Mediaforum 19(9): 257-257. Dutch

Schmidt A.H.J. (2007), 8/5, de dag van de Protect America Act, Mediaforum 19(9): 257-257. Dutch

Schmidt A.H.J. (2008), Expertise, kwakzalverij en recht – een opinie. Reactie op ‘Sickesz vs. de Vereniging tegen de Kwakzalverij’ van E.G.C. Rassin, Expertise en Recht (1): 12-14. Dutch

Schmidt A.H.J (2007), On JURIX Past, Present and Future. Refused aspirant contribution to the 20th JURIX conference. English

Schmidt A.H.J. (2007), Het wonder van het web, ben jij dat?, It monitor(1): 10-11. Dutch

Schmidt A.H.J. (2007), IT and the judiciary in the Netherlands – A state of affairs, Computer law & security report 23(5): 453-460. English

Schmidt A.H.J. & Gill R.D. (2008), Over statistisch bewijs, Expertise en Recht(5): 160-169. Dutch

Schmidt A.H.J. (2007), Ought Computers Adjudicate? In: Donkers (e.a.) J. (Red.) Liber Amicorum ter gelegenheid van de 60e verjaardag van prof. dr. Jaap van den Herik. Maastricht: MICC – Universiteit Maastricht. 133-147. English

Zwenne G.J. & Schmidt A.H.J. (2008), Opmerkingen bij het wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (Tweede Kamer 31 145), Mediaforum 20(7): 278-285. Dutch

Schmidt A.H.J. (2009), Radbruch in Cyberspace – about law-system quality and ICT innovation, Masaryk University Journal of Law and Technology 3(2): 195-218. English

Schmidt A.H.J. (2009), E-JUSTICE: No ground for optimism. In: Taking the eGovernment Agenda Forward: Meeting the Challenges of Digital Governance, Justice and Public Sector Information. Wien: Osterreichische Computer Gesellschaft (OCG). 52-60. English

Schmidt A.H.J. (2010), Juridische vereisten PortNL. Enschede: Novay. Dutch

Schmidt A.H.J. (2011), The revolution that didn’t occur (or didn’t we notice?). In: Kleve P., Noortwijk K. van (Red.) Something Bigger than Yourself: Essays in Honor of Richard de Mulder. Rotterdam: Erasmus School of Law. 267-294. English

Schmidt A.H.J. (2011), Over eLaw-vrouwen en eLaw-mannen, sentiment en ratio, evolutie en ontwerp – enfin over de rechtswetenschap. In: Schmidt A., Linnartz M., Mommers L. (Red.) Aan de Klauw herkent men de Leeuw: Opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Franke van der Klaauw-Koops. Leiden: eLaw@Leiden. 105-118. Dutch

Schmidt A.H.J. (2011), Aanbesteding en innovatie. In: Corvers S (Red.) Aanbesteding en mededinging in beweging. Den Haag: Sdu. 49-77. Dutch

Schmidt, A.H.J. and F.A.M. van der Klaauw (2012), De overheid en de aanbesteding van ICT; verslag en overwegingen bij een expertmeeting. Tijdschrift Aanbestedingsrecht. Dutch

Zhang, K. and Schmidt, A.H.J. (2013), Looking at China’s Facebook (RenRen) through the Lens of European Data Protection Principles. English [Also available at SSRN http://ssrn.com/abstract=2257907]

Zhang, K. and Schmidt, A.H.J. (2015), Thinking of data protection law’s subject matter as a complex adaptive system: A heuristic display, Computer Law & Security Review Vol(31) p. 201-220 English.

Presentations

Schmidt A.H.J. (2001), Educating law for Cyberspace – general remarks on legal requirements engineering, Aaptation of the paper presented by Aernout Schmidt at the Leiden-Oxford staff exchange on ecommerce on may 16, 2001. English

Schmidt A.H.J. (2004), Rechten op het absolute nulpunt… bij het octrooieren van software. Dutch

Schmidt A.H.J. (2004), Kunnen juristen iets uitvinden? Dutch

Schmidt A.H.J (2005), Digital Rights Mangement, Lecture at the Electronic Media and Law ECLET meeting on Saturday, October 29, 2005, in the Faculty Council’s Room, Building A, Uniwersytecka Street 22-26, Wroçlaw, Poland English

Schmidt A.H.J (2006), Voordracht-Duthler Dutch

Schmidt A.H.J (2007), Access presentation English

Schmidt A.H.J (2008), Ankara presentation English

Consultations

Schmidt A.H.J (2009), Secure Haven Rapport, LRE gedeelte Dutch

Schmidt A.H.J, F. van der Klaauw, M. Paapst, (2009), Gids open source ,Dutch

A.H.J. Schmidt (2009), advies AOVA over nummerherkenning I Dutch

A.H.J. Schmidt (2009), advies AOVA over nummerherkenning II Dutch

A.H.J. Schmidt (2009), advies AOVA over nummerherkenning III Dutch

Franke van der Klaauw en Aernout Schmidt (2010), AS-Advies SGGV

A.H.J. Schmidt (2013), advies AOVA over nummerherkenning IV Dutch

Richtsnoeren bij de nieuwe aanbestedingswet (2013) Dutch

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>