Archives for 

Chapter 4.1

Summary 1.1.i – Jordy Steltman

[1.1]

Summary of Lucia de Berk case and its disciplinary discomforts in the form of short summary-building blocks (max 1500 words – half descriptive, half focused on disciploinary frictions) based on

1.1.i Institutional network analysis on (functional-formal) dependencies (based on blog material of week 3)

In the case of Lucia de Berk there are many relevant actors (agents) which proceedings depend on each other. These actors can influence each other through communication. By institutional network analysis it seeks to clarify the functional-formal dependencies. Around all the different actors, Lucia de B. is of course the main actor, who is settled the center. Her fate depends on her lawyer-, the court- and the media in a functional way. During the process these actors have direct contact with Lucia de B. However, other actors like the hospital, medical reports, pathological findings and former colleagues, have indirect contact with her, which shows the formal dependencies. Considering, Lucia de B. has the possibility to speak, she can influence some of the nounced actors. There must be realized that each actor could influence each other actor in a functional or formal way, which shows the mutually dependencies.

Interactie actoren Lucia de Berk

Lucia de Berk: Verdachte. Zij vertoont afwijkend gedrag tijdens werk. Ook heeft zij een problematisch verleden. Zij wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Juliana kinderziekenhuis: brengen hun vermoedens naar buiten, geven medische dossiers uit waarop statistisch bewijs wordt gebaseerd en medewerkers getuigen tegen De Berk. Forensisch psycholoog L. Ligthart: diagnosticeert De Berk met het Moeder […] Continue reading →

Partijen Lucia de B. zaak (geschreven)

Door: Sofie Tolmeijer Nummer Naam Partij Werkzaamheden waar hij afhankelijk van is Invloed door communicatie 1 Directeur Juliana Kinderziekenhuis: Paul Smits Brengt documenten gebruikt voor statistiek op orde.Ziekenhuis zegt toeval kans op 1 op 700 miljoen.Baas werknemers: kan ontslaan en ontzeggingen opleggen. Heeft evolutie gesprekken medewerkers.Wekt media circus op.Doet aangifte Lucia, niet de ouders. 2 […] Continue reading →

Actoren Lucia de B (& γγ & γδ outlines)

Actoren Lucia de B. Lijst actoren die een rol spelen rond Lucia de B (agents, individuen, instituten), en wat hun onderlinge relaties kunnen zijn in de sfeer van afhankelijkheid en communicatie. Rij 1: actoren, 2: vierkante haken met nummers van afhankelijke actoren, 3: relatie/afhankelijkheid in communicatie of beinvloeding Actoren Afhankelijk van … actoren Afhankelijkheid Death […] Continue reading →

Actoren in de zaak ‘Lucia de B. ‘

Lucia de B. zelf De advocaat van Lucia de B. Collega’s van Lucia de B. De medische verslaglegging in de betreffende zaken Uitkomsten autopsie/patholoog-anatoom Juliana kinderziekenhuis Familieleden Lucia de B. Politie De rechtbank Medisch expert Actor Afhankelijk van… Kan andere actoren beïnvloeden via  communicatie.. 1.       Lucia de B. 2,3,4,5,6,7, 9,10 2,3,7,9 2.       De advocaat 1, […] Continue reading →

De zaak Lucia de B.

In de zaak van Lucia de B. spelen verschillende actoren een rol. Elk van deze actoren hebben een rol gespeeld in de veroordeling. Sommige handelingen kunnen als fouten worden beschouwd. De bron van elke handeling ligt echter soms niet geheel bij degene die hem heeft uitgevoerd. Hieronder staat de tabel van actoren met de bijbehorende […] Continue reading →

Tabel met agentnummers en toelichting

1, [2,4], [2,4] 2, [1], [1,4,5] 3, [1,2,4,5,6], [2,4,6] 4,[1,3],[1,2,3,4] 5.[1,2,3,4,6], [1,2,4,5,6] 6,[1,2,4],[1,3,5] Julie Kinderziekenhuis Lucia de B Haagse Gerechtshof Medical experts Jury Metta de Noo In the Lucia de B case, the main reason the case was reopened was because Metta de Noo discovered that the medical research performed was not performed right. This […] Continue reading →